STRALA YOGA

STRALA YOGA post thumbnail

About Strala YOGA:

Strala yoga is a movement system that brings freedom and prioritizes movement over static positions. It is suitable for all levels because it teaches movement for feeling good and everyone practices only what is best for them. There are no expectations in it. It offers space and structure for anyone who wants to flow and move their body.

It has a bit of a rebellious touch because it does not practice some elements of classical yoga, which can be uncomfortable for some people. Strala strives to create pleasant and safe places where everyone can relax and exercise without any fear, worry or anxiety. Everyone then more easily connects to their body and listens to it, because their attention is not distracted.

Thanks to Strala Yoga, you will be relaxed, creative, intuitive, but also stronger, more flexible and overall healthier and happier.

more about instructor : Michaela Vazačová

O Strala Józe:

STRALA jóga je pohybový systém, který přináší svobodu a upřednostňuje pohyb před statickými pozicemi. Je vhodná pro všechny úrovně, protože učí pohybu pro dobrý pocit a každý tak praktikuje jen to, co je pro něj nejlepší. Nejsou v ní žádná očekávání. Nabízí prostor a strukturu pro každého, kdo chce plynout a rozhýbat své tělo.

Má trochu rebelský nádech, protože se při ní necvičí některé prvky klasické jógy, které mohou být pro některé lidi nepohodlné. Strala se totiž snaží vytvořit příjemná a bezpečná místa, kde se všichni mohou uvolnit a cvičit bez jakéhokoliv strachu, obav nebo úzkosti. Každý se pak při cvičení snadněji napojí na své tělo a naslouchá mu, protože jeho pozornost není odváděna pryč.

Díky Strala józe budete uvolnění, kreativní, intuitivní, ale i silnější, flexibilnější a celkově zdravější a radostnější.

Více o instruktorce jógy : Michaela Vazačová

Categories: