Alžběta Matějovská

Alžběta Matějovská  post image thumbnail

Jmenuji se Alžběta Matějovská, vystudovala jsem jógu v České akademii jógy a FTVS UK Praha, kde jsem absolvovala nejprve kurz III. třídy a poté kurz II. třídy pod FTVS a získala trenérskou licenci B. V současné době dokončuji nadstavbové studium na Filozofické fakultě UK, kde studuji filozofii a etiku jógy.

Jógová terapie & pánevní dno aneb aktivace vnitřní síly a středu těla

Moje lekce jsou postaveny ve stylu tradiční jógy – úvodní relaxace, průpravné cviky na protažení páteře a celého těla a s cílem připravit tělo na vybranou ásanu a závěrečná relaxace. Během lekcí kladu důraz na to, aby všechny pohyby byly prováděny pomalu, vědomě a v souladu s dechem. Klientky vedu k tomu, aby se při lekcích i v domácí praxi zaměřovaly pozorností do místa působení, uvolňovaly přebytečné napětí a po každém cviku nebo ásaně se soustředily na doznění jeho účinků. Dále je vyzývám k plné koncentraci na jejich vlastní cvičení, aniž by se porovnávaly s ostatními nebo sami se s sebou, to vše při dodržení principu nenásilí ( ahimsá ). 

Lekce jsou věnovány především oblasti PD (Pánevní dno) a HSSp (Hluboký stabilizační systém páteře), a to nejen z pohledu fyzického těla, ale i z pohledu jemnohmotného, kdy je PD považováno jako energetická pumpa – zdroj naší  ženské energie.    

Cílem lekcí je naučit se vnímat své tělo, pánevní dno, ale i ostatní ženské orgány, nejdříve během lekcí jógy a postupně pak i v běžném životě.

V lekcích také kladu důraz na principy zdravého pohybu v souladu s vývojovou kineziologií, práci s pozorností, dechem, myslí a samozřejmostí jsou i relaxační a koncentrační techniky. 

Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilejší adepty jógy. 

Největší inspiraci jsem našla u našich učitelů v akademii Ing. Míla Savitrí Mrnuštíková, Ing. Lada Rokosová, MUDr. Jana Baliharová, Lenka Oravcová a mnoho dalších.. 

Jóga je pro mne životní cestou,  fascinuje mě její přesah z fyzické úrovně do mentální a úrovně srdce. Jóga se necvičí – jóga se žije…

Těším se na Vás!  Alžběta